Podmínky účasti v soutěži #ZENflow Waterdrop Microdrink GMBH, 30. ledna 2020

1. Soutěž na sociální síti (Facebook) Soutěž „ZENflow“ se bude konat od 4.2.-2.3.2020 společností Waterdrop Microdrink s.r.o., („Waterdrop“ nebo „organizátor“). Účast je dobrovolná a bezplatná. Účastníci (dále jen osobní jména, platí stejně pro osoby mužského a ženského pohlaví) musí nést pouze náklady spojené s účastí přes internet (poplatek za používání vlastního internetového připojení). Účast a šance na výhru nezávisí na nákupu zboží nebo využívání služeb. Účastí v soutěži účastník přijímá tyto podmínky účasti a podmínky použití Facebook Ireland Limited, dostupné na adrese http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf. Soutěž není propojena s Facebookem nebo Instagramem a není žádným způsobem sponzorována, podporována ani organizována Facebookem nebo Instagramem. Všechny dotazy, připomínky a stížnosti by neměly být směrovány na Facebook, ale přímo na Waterdrop Microdrink s.r.o. (waterdrop®). Potvrzením podmínek účasti účastníci potvrzují, že nemohou získat žádné nároky vůči Facebooku nebo Instagramu, pokud se účastní kampaně.

2. Účast / postup Účast se může uskutečnit pouze přes internet a vyžaduje účast na sociálních sítích „Facebook“ a / nebo Instagram na www.facebook.com & www.instagram.com a registraci v odebírání korespondence spjaté se #ZENflow. Chcete-li se účastnit, musí se účastník zaregistrovat online pro #ZENflow, šance se zvýší, pokud se také připojíte k facebookové skupině Waterdrop Klub a aktivně tam budete sdílet příspěvky. Menší ceny budou v rámci facebookové skupiny vylosovány každý týden a na konci výzvy (2. března) bude vylosována hlavní cena. Zúčastnit se mohou fyzické osoby s bydlištěm v České republice a na Slovensku, které dosáhly věku 18 let. Zaměstnanci společnosti Waterdrop Microdrink s.r.o. jsou z účasti vyloučeni. Účast je povolena pouze jednou na osobu v období trvání soutěže. V případě více účastí se bere v úvahu pouze ta poslední. Účast prostřednictvím soutěžních portálů, agentur a komerčních poskytovatelů služeb nebo hromadné účasti třetích stran není povolena. V případě porušení těchto podmínek si společnost Waterdrop vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže. V těchto případech lze výhry v případě potřeby odvolat a získat zpět. Účastí v soutěži účastník výslovně souhlasí s tím, že akční stránka bude odkazovat na profilovou stránku účastníka a že bude informován/a o každém vítězství e-mailem. Soukromé nastavení na vašem profilu není ovlivněno.

3. Stanovení vítězů Týdenní ceny budou rozděleny mezi účastníky facebookové skupiny, kteří se zúčastní soutěže. Výherci budou ve skupině upozorněni e-mailem nebo zprávou. Mohou být také zveřejněny dle jména na Facebooku nebo Instagramu Waterdropu. Výherci musí potvrdit výhru v osobní zprávě Waterdropu s uvedením svého křestního jména a příjmení a poštovní adresy do 2 pracovních dnů, jinak nárok na cenu zanikne a ze zbývajících účastníků bude v příslušném období vylosován nový výherce.

4. ceny Týdenní malé výhry v celkové výši 1500 Kč / 60 EUR navíc hlavní cena na konci výzvy: 1x ZEN Yoga set Limited + Limitovaná edice lahve The city works Prague 0,5 l bílá (cca 3400 Kč / 134 EUR) (Losování výher ve skupině Facebook @ Waterdrop Klub) Waterdrop si vyhrazuje právo na další rozdělování cen za účelem povzbuzení účastníků. Výhry není možné vyplácet v hotovosti ani jinak. Nárok na výhru je nepřenosný.

5. práva na užívání Účastí v soutěži účastník výslovně souhlasí s tím, že informace týkající se soutěže – s výhradou zrušení těchto podmínek účasti – s uvedením či bez uvedení jeho křestního jména Waterdropem ke zpracování a k prezentaci příspěvků účastníků v online médiích (zejména na Facebooku, Instagram, Youtube) a také v offline médiích (např. V tiskovém sektoru, v příslušných časopisech atd.), Kde se používají, distribuují a zpřístupňují třetím stranám jiným způsobem. V případě, že účastník odvolá svůj souhlas s použitím zápisu, povolení k další účasti v soutěži automaticky zaniká. Účastník nemá žádné další nevýhody.

6. Ochrana údajů / souhlas s používáním osobních údajů Chcete-li se kdokoliv účastnit, musí se zaregistrovat online k výzvě #ZENflow. Účastník zvýší svoji šanci na výhru, pokud se také připojí ke facebookové skupině Waterdrop Klub a aktivně tam posílá příspěvky. Malé ceny budou v rámci facebookové skupiny každý týden a na konci výzvy (2. března) bude vylosována hlavní cena. Pokud vyhrajete, musíte uvést své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Vaše jméno použijeme ke zvýšení osobní a profesionální péče o vás. Abychom mohli cenu doručit, potřebujeme adresu. Nakonec nám musíte sdělit své datum narození, protože k účasti musíte být starší 18 let. Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že společnost Waterdrop bude zpracovávat a používat vaše osobní údaje k zahájení soutěže. Proto vás žádáme o vaše prohlášení o souhlasu v těchto podmínkách, bez kterých se bohužel nemůžete zúčastnit soutěže. Účastí souhlasíte s Waterdrop Microdrink GmbH, že vaše e-mailová adresa a vaše jméno a v případě výhry vaše jméno a příjmení a vaše poštovní adresa budou uloženy a zpracovány pro účely soutěže. Dále souhlasíte s tím, že příspěvek, který odešlete – bude-li to nutné s vaším křestním jménem, bude zveřejněn na facebookové stránce Facebook nebo Instagramovém profilu společnosti Waterdrop pro reklamní účely a PR. Své prohlášení o souhlasu můžete kdykoli odvolat e-mailem na kontakt@waterdrop.com. Za zaslání požadavku o odvolání nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky (nad rámec běžných poplatků za přenos). (Další) účast v soutěži již není možná, pokud váš souhlas nebude udělen nebo bude váš souhlas odvolán. Vaše data budou předána pouze přepravní společnosti odpovědné za doručení, pokud je to nezbytné pro doručení výhry. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu předány jiným třetím stranám ani vaše data nebudou použitá pro jiné reklamní účely, pokud nebudeme ze zákona povinni údaje poskytovat. Poskytnuté údaje používáme pro informace a rady ohledně našich produktů. To zahrnuje zasílání nabídek, novinky o výrobcích a pozvánky e-mailem. Další podrobnosti týkající se zpracování a použití vašich osobních údajů při účasti na našich akcích Waterdrop naleznete na našich webových stránkách www.waterdrop.cz. Další podrobnosti týkající se zpracování a použití vašich osobních údajů při používání sociálních sítí „Facebook“ a „Instagram“ najdete v předpisech Facebooku o ochraně údajů, které jsou aktuálně k dispozici na stránkách společnosti facebook.

7. Omezení odpovědnosti Veškeré informace ze strany Waterdrop, zejména v souvislosti se zveřejňováním jmen vítězů atd., Jsou poskytovány bez záruky. Pokud nároky uplatní vítěz v souvislosti s obdrženými výhrami, musí být, pokud je to ze zákona přípustné, směřovány přímo proti výrobci / prodejci, dodavateli, organizátorovi zájezdů nebo jinému poskytovateli služeb. Pokud na Waterdrop vzniknou nějaké nároky, budou přiděleny příslušným výhercům. Společnost Waterdrop neodpovídá za dostupnost propagační stránky na Facebooku. Společnost Waterdrop zejména nezodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku chyb, zpoždění nebo přerušení přenosu, v případě narušení nebo vymazání dat, virů nebo jakýmkoli jiným způsobem při účasti v soutěži, pokud takové poškození není způsobeno společností Waterdrop nebo hrubou nedbalostí. Odpovědnost za zaviněné zranění na životě, končetinách nebo zdraví zůstává nedotčena.

8. Ostatní Je použito právo České republiky. Pokud by některé z těchto ustanovení bylo nebo by se stalo neplatným, zůstává platnost ostatních podmínek účasti nedotčena. Waterdrop může soutěž kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit, pokud je to nezbytné kvůli okolnostem, které Waterdrop nemůže ovlivnit, nebo pokud je to jediný způsob, jak zajistit, aby soutěž proběhla správně. K 6. únoru 2020