Podmínky účasti, včetně zásad ochrany osobních údajů pro waterdrop® mikrotea kampaň
("Pravidla a podmínky účasti")

I. Organizátor a období

Propagační kampaň mikrotea od společnosti waterdrop® (dále jen „propagační kampaň“ “) je organizována společností waterdrop s.r.o., Cejl 858/7, 602 00 Brno (dále jen„ waterdrop® “nebo„ organizátor ““) v období od 18.10.2020 (17:00) - 25.10.2020 (23:00).

II. Způsobilost a postup


Způsobilé k účasti jsou fyzické osoby s bydlištěm v České republice, které dosáhly věku 18 let. Zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci organizátora, držitelé licencí, reklamní, propagační, produkční agentury nebo dodavatelé organizující propagaci se nemohou účastnit kampaně. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ověřit e-mailovou adresu uvedenou přihlášeným a dle vlastního uvážení požadovat doklad o věku. Registrace s neplatnou e-mailovou adresou nebo nepravdivými informacemi o věku nebo místě pobytu účastníka budou považovány za nezpůsobilé.

III. Postup propagační kampaně a ceny


Účast v propagační kampani je možná online na webu www.waterdrop.cz/mikrotea. Zde se účastník může účastnit online poskytnutím osobních údajů (e-mailová adresa, v případě výhry také: jméno, příjmení a doručovací adresa pro zaslání ceny). Kritéria propagační kampaně jsou následující: Po zadání e-mailových adres získají účastníci přístup k osobnímu odkazu, který lze předat dalším uživatelům. Online nástroj automaticky určí, zda adresát otevřel odkaz stejným způsobem a také uložil svou e-mailovou adresu na www.waterdrop.cz/mikrotea. Osoba, která byla pozvána, musí také potvrdit e-mail od organizátora a podmínky účasti v něm uvedené, aby se objevily na bodovém účtu účastníka. V takovém případě získá původní odesílatel bod na svém účtu. Ceny jsou odstupňovány takto:

Pořadí účastníkůCenyHodnota
Všichni účastníci1 waterdrop® Mikrotea 12ks balení (obsahuje 12 kapslí Mikrotea)211 Kč (set) 
Nejlepší 11-201 waterdrop® Tumbler Set Malý (obsahuje 1 termohrnek na čaj (400 ml) a 12 kapslí Mikrotea) a dopravu zdarma
899 Kč (set) + 85 Kč (doprava bez dobírky) / 120 Kč (doprava s dobírkou) 
Nejlepší 6-101 waterdrop® Tumbler Set Explorer (obsahuje 1 termohrnek na čaj (400 ml) a 48 kapslí Mikrotea) a dopravu zdarma
1 249 Kč (set) + 85 Kč (doprava bez dobírky) / 120 Kč (doprava s dobírkou) 
Nejlepší 51 waterdrop Ceremony Set (obsahuje 1 konvici, 2 hrnky na čaj (250 ml) a 24 kapslí mikrotea) a dopravu zdarma 
1 739 Kč (set) + 85 Kč (doprava bez dobírky) / 120 Kč (doprava s dobírkou) 


Na konci kampaně bude konečné pořadí účastníka určí, kdo vyhraje jednu z našich cen (pořadí je určeno podle počtu nasbíraných bodů a pořadí registrace. Příklad: v případě, že účastníci mají stejný počet bodů, pořadí registrace do kampaně určí jejich umístění).

Kromě objednávky 12ks balení (bez dopravy) je možná pouze jedna cena na účastníka - vícenásobné registrace nejsou možné.

Kromě těchto odměn a objednání 12ks balení mohou účastníci získat slevu nasbíráním až 6 bodů (= 6 úspěšně ověřených doporučení):

- Za jeden bod (= jedno úspěšně ověřené doporučení) účastníci získají slevu 10 % na jednu objednávku nad 669 Kč.
- Za dva body (= dvě úspěšně ověřená doporučení) účastníci získají slevu 12 % na jednu objednávku nad 669 Kč.
- Za tři body (= tři úspěšně ověřená doporučení) získají účastníci slevu 14 % na jednu objednávku nad 669 Kč.
- Za čtyři body (= čtyři úspěšně ověřená doporučení) získají účastníci slevu 16 % na jednu objednávku nad 669 Kč.
- Za pět bodů (= pět úspěšně ověřených doporučení) účastníci získají slevu 18 % na jednu objednávku nad 669 Kč.
- Za šest bodů (= šest úspěšně ověřených doporučení) účastníci získají slevu 20 % na jednu objednávku nad 669 Kč.

Slevy se vztahují na všechny produkty a je možné je uplatnit pouze do 29.10. 17:00 hod.

Na jednu IP adresu je možná pouze jedna registrace, pokud se organizátor nerozhodne podle vlastního uvážení uvolnit příslušnou IP adresu pro několik uživatelů.

Propagační kampaň i výběr cen budou provedeny na výhradním uvážení organizátora. Rozhodnutí organizátora o všech aspektech propagace jsou konečná.

Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoli zastavit. V takovém případě neexistuje žádný právní nárok na žádnou cenu.

Po ukončení propagace budou všechny e-mailové adresy účastníků zkontrolovány z hlediska přesnosti a pravosti. Pořadatel si vyhrazuje právo cenu zrušit, pokud dojde k porušení jednoho nebo více bodů těchto podmínek účasti.

Po ukončení propagační kampaně budou účastníci včas informováni o své výhře e-mailem a obdrží kód k jejich ceně. Účastníci svou cenu potvrdí zadáním své adresy v internetovém obchodě. Všechny ceny budou zaslány na příslušné adresy poskytnutými účastníky.

V rozsahu povoleném zákonem jsou všechny ceny udělovány bez jakékoli záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané (zejména žádná předpokládaná záruka uspokojivé kvality nebo vhodnosti pro konkrétní účel). Účastník nese výhradní odpovědnost za veškeré federální, státní nebo místní daně / cla, včetně daní z obratu, které se mohou vztahovat na příjem nebo použití cen.

Není možné vyměnit příslušné ceny za hotovost. Ceny jsou nepřenosné a nevratné. Obrázky cen jsou ilustračními obrázky a mohou se lišit od skutečné ceny.

IV. Odpovědnost

Podle platného zákona odpovídá organizátor pouze:

a) za škody způsobené zraněním na životech a / nebo zdraví
b) za úmysl a hrubou nedbalost, pokud je účastníkem podnikatel; odpovědnost za hrubou nebo lehkou nedbalost vůči podnikatelům je přijímána, pouze pokud je škoda atypická nebo zcela nepředvídatelná;
c) v případě úmyslného jednání a hrubé nedbalosti, pokud je účastníkem spotřebitel ve smyslu platného zákona o ochraně spotřebitele; odpovědnost za lehkou nedbalost vůči spotřebitelům se použije, pouze pokud je škoda atypická nebo zcela nepředvídatelná; a / nebo
d) (v příslušných případech) v případě, že organizátor poruší zákonná ustanovení týkající se odpovědnosti za výrobek.

Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost vůči jakémukoli podnikatelskému subjektu za ztrátu příjmu, ztrátu zisku, ztrátu dobrého jména, ztrátu dat, ztrátu obchodních příležitostí (přímých i nepřímých) a jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, kterou účastník utrpěl v souvislosti s jeho / její účastí v kampani. Pořadatel nenese odpovědnost v žádném případě vyšší moci nebo za škody způsobené chybami, zpožděním nebo přerušením přenosu dat, poruchami technického vybavení a služeb, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat, viry nebo jakýmkoli jiným poškozením které mohou nastat v souvislosti s účastí na kampani.

V. Zásady ochrany osobních údajů

Účastí v kampani všichni účastníci souhlasí s tím, že jejich osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa) mohou být zpracovávány a použity pro účely provádění propagace a zasílání informací o produktech organizátora.

Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníkem budou shromažďovány, zpracovávány a používány pouze v rozsahu příslušných zákonů o ochraně osobních údajů a pouze pro účely, které vyplývají ze zákona nebo pro které účastník výslovně udělil svůj souhlas. Účastník souhlasí s tím, že tyto osobní údaje mohou být předány společnosti KickoffLabs LLC., poskytovateli služeb pověřenému organizátorem pro účely propagace.

Účastí v této akci účastník souhlasí s tím, že organizátor může zaslat účastníkovi informace o produktech organizátora na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem. Poskytnuté údaje používáme pro informace a konzultace o našich produktech. To zahrnuje zasílání nabídek, novinek o produktech a pozvánky e-mailem.

Účastník může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu kontakt@waterdrop.com. Zrušením se vzdáváte další účasti na propagační kampani.

Účastník má právo kdykoli požádat o opravu, aktualizaci a / nebo částečné nebo úplné vymazání svých osobních údajů prostřednictvím e-mailu na adresu kontakt@waterdrop.com. Pořadatel zajistí, aby byly údaje na vyžádání okamžitě smazány, pokud není použití údajů nezbytné pro splnění propagační kampaně nebo pokud to zákon nevyžaduje jinak.

Účastník má také právo kdykoli získat informace o osobních údajích, které má organizátor k dispozici..

VI. Závěrečná ustanovení

Platí právo České republiky. Pokud by některá z těchto podmínek byla nebo se stala neplatnou, platnost zbývajících podmínek účasti zůstává nedotčena. Waterdrop® může kampaň kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit, a to v rozsahu nezbytném kvůli okolnostem, které nemůže ovlivnit, nebo k zajištění řádného provedení propagace. Neexistuje právo na odvolání.

Z organizačních důvodů nelze o propagaci vést žádnou korespondenci.

Registrací účastník souhlasí s těmito podmínkami účasti. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli upravit, změnit nebo nahradit tyto podmínky účasti podmínkami novými.

Díky za tvůj zájem o waterdrop®!