Naposledy aktualizováno: září 2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy pro shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů při návštěvě a používání naší waterdrop® Hydration aplikace. Jejím cílem je informovat vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

Naše Obecné Zásady ochrany osobních údajů, které konkrétně popisují naše zásady a postupy pro shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů (shromážděných při používání našich webových stránek, při zájmu o naše produkty nebo při nákupu jako zákazník), naleznete na adrese: https://waterdrop.cz/pages/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

 

Kontrolor

I. Název a kontaktní údaje
Správcem ve smyslu GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů), národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a dalších zákonů o ochraně osobních údajů je:

Waterdrop Microdrink GmbH

Erika-Krenn Promenade 15

1100 Vienna

Austria

Email: info@waterdrop.com

 

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů týkajících se ochrany údajů a výkonu vašich práv (viz bod XIX) se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@waterdrop.com nebo poštou na výše uvedenou adresu s dodatkem „attn. data protection officer“.

 

Obecné informace o zpracování údajů

III. Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Patří sem jednotlivé údaje o osobních nebo faktických okolnostech, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa nebo zdravotní údaje (např. informace o současných nebo chronických onemocněních, nesnášenlivosti, alergiích, hladině cukru v krvi). Osobními údaji naopak nejsou informace, u kterých nemůžeme zjistit vazbu na vaši osobu (nebo tak můžeme učinit jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí).

 

IV. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje našich uživatelů zásadně shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění funkční waterdrop® Hydration aplikace a poskytování našich služeb s jejím obsahem. Vaše osobní údaje používáme k poskytování našich služeb, k informování o novinkách a nabídkách, k zodpovídání vašich dotazů a k provozování a zlepšování naší waterdrop® Hydration aplikace.

Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pouze na základě odpovídajícího právního základu ve smyslu GDPR, např. po udělení souhlasu. Další podrobnosti o jednotlivých operacích zpracování naleznete níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů u příslušného zpracování.

Vaše osobní údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje předávány třetím stranám ani použity pro reklamní účely, s výjimkou níže popsaných případů, pokud nám povinnost zveřejnění údajů nevyplývá ze zákona.

 

V. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro zpracování údajů o zdravotním stavu je výslovný souhlas získáván v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR (např. zaškrtnutím políčka nebo výběrem technického nastavení).

Pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (např. objednávka našich výrobků), slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí i pro zpracování, které jsou nezbytná pro provedení opatření před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléhá naše společnost (např. účetní povinnost), slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany (např. prevence podvodů, přímá reklama, bezpečnost IT) a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

VI. Vymazání údajů a doba uložení
Osobní údaje subjektu údajů se vymažou nebo zablokují, jakmile pomine účel jejich uložení. K uložení může dojít také v případě, že tak stanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech Unie, které se na správce vztahují. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami, ledaže by bylo nutné údaje nadále uchovávat pro uzavření nebo plnění smlouvy nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů při používání waterdrop® Hydration aplikace

Pokud si přejete využívat námi nabízený obsah a služby waterdrop® Hydration aplikace, je nutné za tímto účelem poskytnout osobní údaje. Podrobnosti naleznete níže v popisu konkrétních postupů zpracování údajů.

 

VII. Registrace
Předpokladem pro používání waterdrop® Hydration aplikace je členství Uživatele ve waterdrop® Klubu (viz bod 5.3. Podmínek používání waterdrop® Hydration aplikace). Členství je bezplatné.

Uživatel se může zaregistrovat přímo ve waterdrop® Hydration aplikaci a vytvořit si účet ve waterdrop® Klubu. Během registrace ve waterdrop® Hydration aplikaci budete požádáni o souhlas s podmínkami waterdrop® Klubu i podmínkami používání waterdrop® Hydration aplikace a o udělení souhlasu s povinnými operacemi zpracování údajů (viz bod X.b.). Toto zpracování je nezbytné k tomu, abychom mohli poskytovat funkce waterdrop® Hydration aplikace (zejména výpočet osobního hydratačního cíle a sledování hydratace). Pokud nechcete udělit povinný souhlas, nemůžeme vám bohužel nabídnout služby waterdrop® Hydration aplikace.

Při registraci do waterdrop® Hydration aplikace budete požádáni o uvedení jména a příjmení, e-mailové adresy, hesla a o výběr waterdrop® Klubu. Při vytváření účtu jsou tyto požadované údaje vámi zadány do vstupní masky, přeneseny k nám a uloženy.

Tyto údaje používáme k tomu, abychom vám umožnili používat waterdrop® Hydration aplikaci a poskytovat související výhody a obsah. Osobní údaje, které sdělíte v rámci procesu registrace, jsou zpracovávány za účelem ověření uživatele, správy uživatelského profilu, vytváření, správy a aktualizace údajů.

Zpracování vašich osobních údajů v rámci registrace je založeno na plnění smlouvy (podmínky používání waterdrop® Hydration aplikace) podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, jakož i na oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (podpora uživatelů).

Údaje zpracovávané pro účely vytváření, správy a aktualizace kmenových údajů z aktuálního členství ve waterdrop® Klubu budou zpravidla uchovávány po dobu trvání aktuálního členství ve waterdrop® Klubu. Po ukončení členství budou uchovávány pouze údaje, které jsou nezbytně nutné vzhledem k platným právním předpisům nebo povinnostem uchovávání.

 

VIII. waterdrop® Klub
Členové waterdrop® Klubu mohou nejen využívat waterdrop® Hydration aplikaci, ale také získávat exkluzivní nabídky a výhody, jako jsou slevy určené pouze pro členy Klubu, sbírat body, které lze při objednávání produktů vyměnit za odměny, například za jedinečné a kvalitní doplňky, a účastnit se exkluzivních soutěží a výzev. Účet také umožňuje spravovat vaše adresy a prohlížet historii nákupů a objednávek. Další informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách, waterdrop® KLUB, které jsou k dispozici na adrese https://www.waterdrop.cz/pages/terms-conditions.

V průběhu vašeho členství ve waterdrop® Klubu shromažďujeme další údaje, při používání účtu buď prostřednictvím našich webových stránek, nebo prostřednictvím waterdrop® Hydration aplikace (bez ohledu na to, zda jste se do waterdrop® Klubu zaregistrovali prostřednictvím waterdrop® Hydration aplikace nebo prostřednictvím našich webových stránek). Zpracovávány jsou následující osobní údaje:

Jméno, Příjmení
Datum narození (nepovinné)
E-mailová adresa
Adresa pro doručení
Fakturační adresa
Telefonní číslo
Historie nákupů a objednávek, včetně údajů o výměně zboží a dalších údajů o objednávkách (např. údajů o transakcích)
Váš osobní cíl hydratace ve waterdrop® Hydration aplikaci.
Údaje o vašem sledování hydratace (typ a množství nápoje) ve waterdrop® Hydration aplikaci.
Věrnostní body
Způsob platby
IP adresa počítače, který podal žádost
Datum a čas registrace (přihlášení a příslušný přístup) a heslo
Chování při používání (např. počet otevření a kliknutí na newslettery, reakce na kampaně, používání našich webových stránek).
Tyto údaje používáme, abychom vám umožnili účast ve waterdrop® Klubu a poskytli vám související výhody a obsah. Zpracováváme vaše datum narození, abychom mohli v jednotlivých případech zkontrolovat minimální věk potřebný pro účast ve waterdrop® Klubu a abychom vám v případě potřeby mohli nabídnout další výhody waterdrop® Klubu. Kromě toho obdržíte informace, které jsou nezbytné pro účast ve waterdrop® Klubu, například potvrzení o registraci, aktualizované podmínky účasti, jakož i informace o výhodách poskytovaných prostřednictvím waterdrop® Klubu.

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, budeme vám v pravidelných intervalech zasílat informace o zajímavých nabídkách, aktuálních akcích, produktech, službách, kvízech, výzvách a soutěžích prostřednictvím e-mailu, SMS, MMS, push zpráv, zpráv prostřednictvím aplikací a messengerů a poštou přizpůsobenou vašim zájmům. Kromě toho vás můžeme kontaktovat v rámci zákaznických průzkumů (např. průzkumy po nákupu a dotazy na spokojenost zákazníků) a v rámci péče o zákazníky (např. připomínky, zprávy o opětovné dostupnosti produktů), vyzvat vás k zaslání recenzí a popřát vám k narozeninám. Dále jsou tyto údaje zpracovávány za účelem obsluhy zákaznického věrnostního programu a soutěží a výzev (účast, kontaktování a případně oznámení a předání výhry).

V rámci péče o zákazníky, věrnostních opatření, soutěží a výzev optimalizujeme a personalizujeme naše informace o nabídkách, produktech a službách, jakož i zákaznické průzkumy a další sdělení. Za účelem personalizace analyzujeme vaše uživatelské chování pomocí postupů automatizovaného zpracování dat, abychom získali nové poznatky. Tento postup je profilováním údajů podle čl. 4 č. 4 GDPR. Vytvořením osobního profilu uživatele chceme přizpůsobit náš reklamní přístup vašim zájmům a učinit naše nabídky pro vás relevantnější. To znamená, že budete dostávat pouze informace sestavené speciálně pro vás. Nebudeme vám tedy zasílat obsah, který vás pravděpodobně nebude zajímat. Pro vytvoření personalizovaných informací budou výše uvedené osobní údaje sloučeny s již poskytnutými údaji a uloženy ve vašem zákaznickém profilu.

Abychom mohli vylepšovat naše webové stránky a reklamní kampaně a informovat vás o zajímavých nabídkách, aktuálních akcích, produktech, službách, kvízech, výzvách a soutěžích, spolupracujeme s vybranými marketingovými partnery (viz bod XIV.).

Zpracování osobních údajů probíhá dobrovolně na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Budou tedy uchovávány po dobu platnosti vašeho členství ve waterdrop® Klubu.

Členství ve waterdrop® Klubu a souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli bezplatně odvolat bez udání důvodu zasláním e-mailu na adresu privacy@waterdrop.com. V takovém případě bude váš účet vymazán a nebudete moci nadále využívat jeho výhod. (Další) členství ve waterdrop® Klubu není (již) možné, pokud svůj souhlas neudělíte nebo neodvoláte. Kromě toho lze váš souhlas s kontaktováním pro výše uvedené účely odvolat samostatně prostřednictvím odhlašovacího odkazu v příslušné zprávě. V takovém případě zůstane vaše členství ve waterdrop® Klubu v platnosti a váš účet bude nadále existovat. Můžete nadále sbírat body při nakupování a za vybrané další aktivity a uplatnit je při zadávání objednávek, stejně jako spravovat své adresy a prohlížet si historii svých nákupů a objednávek. Nebudete však od nás nadále dostávat reklamní zprávy. V obou případech nemá odvolání vliv na zákonnost zpracování do odvolání. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje uchovávány ještě po dobu 6 měsíců pro účely právní obrany. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Kromě toho můžeme pomocí specifických chybových kódů zjistit chyby v procesu přihlašování (např. již existujicí účet, na kterém je uložena zadaná e-mailová adresa, heslo je nesprávné nebo došlo k technické chybě). Na základě toho vám zobrazíme odpovídající chybová hlášení. Právním základem pro související zpracování údajů je náš převažující oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), a to bezpečnost našich IT systémů a zákaznická podpora.

 

IX. Ověření přihlášení
Pokud již máte waterdrop® Klubový účet, není nutná žádná další registrace ve waterdrop® Hydration aplikaci. Místo toho se můžete přihlásit přímo ve waterdrop® Hydration aplikaci pomocí přihlašovacích údajů ke svému účtu waterdrop® Klub. Za tímto účelem budou vámi zadané údaje (e-mailová adresa a heslo) porovnány s naší databází zákazníků a uloženy.

Zpracování vašich osobních údajů v rámci přihlášení je založeno na plnění smlouvy (podmínky používání waterdrop® Hydration aplikace) podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, jakož i na oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (podpora uživatelů).

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Budou tedy uchovávány pouze po dobu platnosti vašeho členství ve waterdrop® Klubu.

Po ukončení členství budou uchovávány pouze údaje, které jsou nezbytně nutné vzhledem k platným právním předpisům nebo povinnostem uchovávání.

 

X. Individuální cíl hydratace/ Zaznamenávání a měření individuálního pitného režimu
a) Individuální cíl hydratace
Přizpůsobíme vám zážitek z aplikace a osobní cíl hydratace individuálně. Po registraci/přihlášení budete proto požádáni o poskytnutí následujících osobních údajů:

Vaše hmotnost
Vaše datum narození
Vaše pohlaví

Zadané údaje budou použity k tomu, abychom vám mohli poskytnout přesný výpočet vaší osobní denní potřeby hydratace. Poskytnutí těchto údajů není povinné. Čím více údajů bude zveřejněno, tím lépe bude možné stanovit individuální cíl hydratace. Uvedené zpracování údajů je nutné pro používání waterdrop® Hydration aplikace prostřednictvím jejích zveřejněných údajů.

Zpracování osobních údajů je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování vašich osobních údajů z naší strany je dále založeno na plnění smlouvy (podmínky používání waterdrop® Hydration aplikace) podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Následující doplňující informace (možnosti životního stylu) jsou dobrovolné a pomáhají ještě více zpřesnit individuální cíl hydratace ve waterdrop® Hydration aplikaci.

Těhotenství (ano/ne)
Sportovní aktivita (délka trvání)
Kojení (Ano/Ne)
Příjem dehydratačních nápojů
Teplo
Poskytnutí těchto údajů není povinné. Pokud nám tyto údaje poskytnete, budou použity k úpravě vašeho osobního cíle hydratace na základě poskytnutých informací, abychom pro vás vytvořili ještě přesnější, individuální cíl. Výše popsané zpracování zveřejněných údajů je nutné pro používání waterdrop® Hydration aplikace.

Pokud se zveřejněné údaje skládají ze zdravotních údajů, a tedy citlivých osobních údajů, je právním základem pro zpracování těchto informací váš výslovný souhlas (čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR), který udělujete samostatně v průběhu registrace ve waterdrop® Hydration aplikaci. Svůj souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat nebo svůj příspěvek vymazat zasláním e-mailu na adresu privacy@waterdrop.com bez uvedení důvodu. Tím není dotčena zákonnost zpracování, které probíhalo do okamžiku odvolání souhlasu. Upozorňujeme, že po odvolání souhlasu již není možné waterdrop® Hydration aplikaci dále používat. Výše uvedené operace zpracování zdravotních údajů jsou nezbytné k tomu, abychom mohli zajistit funkci waterdrop® Hydration aplikace (zejména výpočet osobního hydratačního cíle a sledování hydratace).

Zpracování osobních údajů je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování vašich osobních údajů z naší strany je rovněž založeno na plnění smlouvy (podmínky používání waterdrop® Hydration aplikace) podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Údaje zpracovávané pro účely stanovení individuálního cíle hydratace a zaznamenávání množství tekutin jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V souladu s tím jsou uchovávány po dobu platnosti vašeho členství ve waterdrop® Klubu. Po ukončení členství se uchovávají pouze údaje, které jsou nezbytně nutné vzhledem k platným právním předpisům nebo povinnostem uchovávání.


b) Sledování hydratace
waterdrop® Hydration aplikace poskytuje nástroj pro sledování hydratace. Do tohoto nástroje pro sledování hydratace můžete zadávat údaje o své hydrataci, mít kdykoli přehled o svém aktuálním stavu hydratace a o množství vypitých tekutin, jakož i o možnostech životního stylu, které ovlivňují potřebu tekutin.

waterdrop® Hydration aplikace navíc poskytuje vyhodnocení hydratačních údajů podle jednotlivých uživatelů v členění na týden, měsíc a rok. Na základě svého pitného režimu můžete také sbírat takzvané „úrovně“ a „odznaky“, za které následně získáváte body do waterdrop® Klubu.

Za tímto účelem ukládáme a zpracováváme vámi zaznamenané nebo prostřednictvím LUCY® Chytrého Víčka přenesené údaje o vypitých tekutinách a druhu nápojů (typ, množství a čas). Sledování hydratace je jednou ze základních funkcí aplikace. Při zpracování osobních údajů nezbytném pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Údaje zpracovávané pro tyto účely budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Budou tedy uchovávány po dobu platnosti vašeho členství ve waterdrop® Klubu. Po ukončení členství budou uchovávány pouze údaje, které jsou nezbytně nutné vzhledem k platným právním předpisům nebo povinnostem uchovávání.

XI. LUCY® Chytré Víčko
LUCY® Chytré Víčko čistí vodu pomocí inovativní technologie UV-C světla, automaticky sleduje spotřebu vody pomocí speciálního senzoru a jemným blikáním vám připomíná, že se máte napít.

LUCY® Chytré Víčko funguje pouze v kombinaci s waterdrop® Hydration aplikací.

Pokud je ke sledování spotřeby vody použito LUCY® Chytré Víčko, údaje o vypitém množství (množství, čas) se prostřednictvím připojení Bluetooth přenášejí přímo do waterdrop® Hydration aplikace a tam se zpracovávají stejným způsobem jako údaje o hydrataci zadané přímo v aplikaci (viz bod X.b).

 

XII. Apple Zdraví
V nastavení waterdrop® Hydration aplikace můžete dobrovolně aktivovat odkaz na službu Apple Zdraví. Pokud toto propojení aktivujete, budeme analyzovat délku vašich tréninků zaznamenaných v aplikaci Apple Zdraví, abychom mohli automaticky upravit sportovní režim (údaje o životním stylu) ve waterdrop® Hydration aplikaci a následně i váš osobní cíl hydratace. Stejně tak jsou údaje z waterdrop® Hydration aplikace (vypité množství) sdíleny se službou Apple Zdraví.

Při aktivaci odkazu budete přesměrováni na stránku Apple Zdraví a požádáni o souhlas se sdílením a čtením uvedených údajů. Pokud budou údaje (absolvované tréninky) získány prostřednictvím propojení se službou Apple Zdraví, budou zpracovány stejným způsobem jako údaje o životním stylu zadané přímo ve waterdrop® Hydration aplikaci (viz bod X.a).

Zpracování osobních údajů je dobrovolné a založené na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odstraněním propojení mezi waterdrop® Hydration aplikací a aplikací Apple Zdraví.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple Zdraví jsou k dispozici na adrese: https://www.apple.com/de/legal/privacy/data/de/health-app/.

 

XIII. Monitorování a analýza
Firebase Crashlytics:

Za účelem zjišťování, analýzy a opravy chyb v Aplikaci používáme službu Firebase Crashlytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, D04 E5W5 Dublin, Irsko („Google“).

Služba Firebase Crashlytics dostává v reálném čase reporty o výpadcích s podrobnými informacemi o stavu aplikace, umístění kódu, informacích o zařízení a posledních zprávách souborů protokolu. Tyto informace nám pomáhají usnadnit údržbu aplikace a zlepšit její stabilitu. Pokud dojde k pádu aplikace, jsou do služby Firebase Crashlytics odeslány určité informace o pádu, například čas pádu, typ zařízení, operační systém a další technické údaje z vašeho mobilního zařízení. Tato hlášení o pádu neobsahují IP adresy ani jiné osobní údaje.

Tyto služby a technologie jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí waterdrop® Hydration aplikace a také pro plnění smluv s uživateli. Kromě toho máme oprávněný zájem na používání těchto technologií pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb. Použití je založeno na právních důvodech čl. 6 odst. 1 písm. b) (plnění smlouvy) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (převažující oprávněné zájmy).

Společnost Google vystupuje jako zpracovatel objednávek a my jsme se společností Google uzavřeli odpovídající smlouvu. ID uživatele vygenerované službou Firebase Crashlytics se obvykle přenáší na server společnosti Google v USA a tam se zpracovává. Pro tyto případy si společnost Google podle vlastního vyjádření uložila standard, který odpovídá dřívějšímu štítu EU-USA na ochranu soukromí, a slíbila, že při mezinárodním předávání údajů bude dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů. Společnost Google se také dobrovolně připojila k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů, dohodě o ochraně údajů mezi EU a USA, pro kterou Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti. Se společností Google jsme se rovněž dohodli na tzv. standardních smluvních doložkách, jejichž účelem je zajistit dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů ve třetí zemi (viz bod XV).

Další informace o zpracování údajů při používání služby Firebase Crashlytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Google Firebase: https://firebase.google.com/support/privacy?hl=de.

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám v následujících situacích

Při předávání vašich osobních údajů vždy dbáme na nejvyšší možnou úroveň zabezpečení, a proto spolupracujeme pouze s pečlivě vybranými a smluvně zavázanými poskytovateli služeb a smluvními a kooperačními partnery.

 

XIV. Kategorie příjemců

Poskytovatel IT služeb
Při poskytování našich služeb spolupracujeme s poskytovateli technických služeb a IT nástrojů. Mezi tyto poskytovatele služeb patří například externí poskytovatelé IT služeb, kteří umožňují technické zajištění našich webových stránek a správu zákazníků (např. Shopify), a také poskytovatelé různých IT nástrojů a softwaru jako služby (např. Klaviyo). Hlavními poskytovateli služeb nebo dodavateli jsou např:

Webová prezentace a správa zákazníků:
- Shopify: Naše webová prezentace, včetně poskytování webových stránek a internetového obchodu, jakož i správa zákazníků je provozována prostřednictvím společnosti Shopify. Shopify nabízí kompletní platformu pro elektronické obchodování, která umožňuje obchodníkům vytvořit internetový obchod a sjednotit jejich obchodní aktivity. Shopify (platforma a aplikace) se používá také pro marketingové aktivity (např. personalizované zprávy, waterdrop® Klub) a správu a podporu zákazníků (např. e-maily o vrácení zboží, reaktivační e-maily, webová push oznámení). Více informací o poskytovateli a aplikacích naleznete na https://www.shopify.com/de a https://apps.shopify.com/.

Poskytovatelem služeb pro Evropu je společnost Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko, s identifikačním číslem pro DPH IE 3347697KH (viz bod 13 obchodních podmínek společnosti Shopify, https://www.shopify.de/legal/agb).

Vaše osobní údaje (např. jméno, fakturační adresa, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a platební údaje a informace o tom, jak přistupujete k našim webovým stránkám, účtu a platformě) zpracovává společnost Shopify International Limited, společnost Shopify v Irsku. V průběhu poskytování služeb mohou být tyto osobní údaje předávány do jiných oblastí, včetně Kanady a Spojených států. Při odesílání do Kanady jsou vaše osobní údaje chráněny kanadskými zákony. Komise EU rozhodla, že to poskytuje dostatečnou ochranu vašich údajů. Pokud pak tyto osobní údaje odešleme do země mimo Kanadu (např. dílčím zpracovatelům), jsou tyto údaje chráněny smluvními závazky podobnými těm, které jsou uvedeny ve standardních smluvních doložkách Komise EU (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de).

Další informace o shromažďování a používání osobních údajů naleznete v sekci „Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky (pro zákazníky nakupující v obchodech využívajících službu Shopify)“ na adrese https://www.shopify.com/de/legal/privacy/customers, v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Shopify na adrese https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz a v Dodatku o zpracování údajů na adrese https://www.shopify.com/de/legal/dpa.


Správa a podpora zákazníků:
- Klaviyo: Pro správu zákazníků, zasílání zpráv e-mailem a analýzu uživatelů využíváme služeb společnosti Klaviyo, Inc, 125 Summer Street, Boston MA, 02111, USA (Klaviyo“). Více informací o poskytovateli naleznete na adrese https://www.klaviyo.com/legal.

Společnost Klaviyo nám pomáhá analyzovat používání naší waterdrop® Hydration aplikace. Určité údaje o používání, jako jsou informace o individuálních cílech hydratace, vzorcích používání, záznamy o vypitém množství a typech nápojů, historie nákupů a objednávek v internetovém obchodě, jakož i podrobnosti o tom, jak jednotlivci komunikují s našimi e-maily (např. zda je e-mail otevřen a na které odkazy v e-mailu je kliknuto), jsou s vámi spojeny (např. po zadání do registračního formuláře) a uloženy v naší zákaznické databázi („CRM“). To nám umožňuje zasílat vám informace a nabídky přizpůsobené vašim zájmům. Toto předávání se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a slouží našemu oprávněnému zájmu na používání efektivního, bezpečného a uživatelsky přívětivého systému správy zákazníků a zasílání newsletterů.

Při tomto procesu mohou být vaše osobní údaje předávány také na servery společnosti Klaviyo ve Spojených státech amerických (USA). Abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany vašich údajů v USA, uzavřeli jsme se společností Klaviyo smlouvu o zpracování údajů, ve které se Klaviyo zavazuje chránit údaje našich uživatelů, zpracovávat je pouze naším jménem a zejména je nepředávat třetím stranám. Součástí smlouvy o zpracování údajů jsou standardní smluvní doložky Komise EU (viz bod XV.). Kromě toho se společnost Klaviyo zavazuje zavést doplňková opatření. Společnost Klaviyo se rovněž dobrovolně připojila k „Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů“, dohodě o ochraně údajů mezi EU a USA, pro kterou Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Další informace o shromažďování a používání osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klaviyo na adrese https://www.klaviyo.com/legal/privacy/privacy-notice a také ve Smlouvě o zpracování údajů na adrese https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement. Přehled naleznete v Centru ochrany osobních údajů společnosti Klaviyo: https://www.klaviyo.com/legal/privacy.

- Firebase Cloud Firestore: Pro přenos dat do nástroje pro správu zákazníků Klaviyo používáme Firebase Cloud Firestore, webhostingovou a backendovou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, D04 E5W5 Dublin, Irsko („Google“).

Společnost Google působí jako zpracovatel a my jsme s ní za tímto účelem uzavřeli smlouvu. Vaše osobní údaje mohou být předávány na server společnosti Google v USA a tam zpracovávány. Pro tyto případy si společnost Google podle vlastního vyjádření stanovila standard, který odpovídá bývalému štítu EU-USA na ochranu soukromí, a slíbila, že při mezinárodním přenosu údajů bude dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů. Společnost Google se také dobrovolně připojila k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů, dohodě o ochraně údajů mezi EU a USA, pro kterou Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti. Se společností Google jsme se rovněž dohodli na tzv. standardních smluvních doložkách, jejichž účelem je zajistit dodržování odpovídající úrovně ochrany údajů ve třetí zemi (viz bod XV).

Ustanovení o zpracování údajů a zabezpečení Firebase Cloud Firestore naleznete zde: https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms.

Marketingový partner
- LoyaltyLion: abychom vám umožnili zapojit se do věrnostního programu, který je součástí waterdrop® Klubu, využíváme službu poskytovanou společností LoyaltyLion Ltd, poskytovatelem ze Spojeného království se sídlem na adrese 165 Fleet Street London, Spojené království („LoyaltyLion“). LoyaltyLion je nástroj, jehož prostřednictvím poskytujeme věrnostní body a dáváme našim zákazníkům možnost získat odměny. Další informace naleznete na adrese https://loyaltylion.com/terms-of-service.

Za tímto účelem budou vámi poskytnuté údaje a další údaje potřebné pro správu vašich věrnostních bodů předány společnosti LoyaltyLion, aby společnost LoyaltyLion mohla službu provozovat. Právním základem pro zpracování vašich údajů je váš souhlas s členstvím ve waterdrop® Klubu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (viz bod XVII).

Evropská komise rozhodla, že Velká Británie poskytuje odpovídající úroveň ochrany ve srovnání s GDPR. K předávání údajů dochází na základě tohoto rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Další informace o zpracování údajů společností LoyaltyLion a možnost „odhlášení“ jsou k dispozici zde: https://loyaltylion.com/privacy.

Orgány a další třetí strany
Pokud jsme k tomu povinni na základě úředního nebo soudního rozhodnutí nebo pokud jsme k tomu oprávněni, např. proto, že je to nezbytné pro stíhání trestných činů nebo pro uplatnění a vymáhání našich práv a nároků, předáme vaše údaje v případě potřeby orgánům činným v trestním řízení nebo jiným třetím stranám.

 

XV. Právní základ pro předávání
Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje předáme třetím stranám pouze v případě, že:

jste k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (např. sítě sociálních médií),
je to právně přípustné a nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi (např. přepravní společnosti, poskytovatelé platebních služeb) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR,
v případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. úřady),
zveřejnění je nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR k ochraně oprávněných zájmů a není důvod se domnívat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zveřejněny (např. oznamovací služba od přepravních společností; uplatňování a vymáhání našich práv a nároků) nebo
je prováděno poskytovatelem služeb (např. poskytovatelem technických služeb), který jedná naším jménem a na základě našich výhradních pokynů, kterého jsme pečlivě vybrali (čl. 28 odst. 1 GDPR) a s nímž jsme uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování na zakázku (čl. 28 odst. 3 GDPR), která našeho dodavatele mimo jiné zavazuje k zavedení vhodných bezpečnostních opatření a uděluje nám rozsáhlé kontrolní pravomoci.
Poskytovatelé služeb a další smluvní a kooperační partneři mohou předávat vaše osobní údaje do jiných zemí. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), může to mít za následek, že vaše údaje budou předány do země s nižším standardem ochrany osobních údajů než v Evropské unii. To může vést například k tomu, že vaše údaje budou zpracovávány orgány veřejné moci pro účely kontroly a monitorování, případně i bez možnosti právní nápravy.

Pro případ, že jsou osobní údaje zpracovávány mimo EU a Evropská komise nepřijala rozhodnutí o odpovídající ochraně, uplatňujeme vhodná ochranná opatření, včetně uzavření standardních doložek EU o ochraně osobních údajů (viz text smlouvy na https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de).

Rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně jsou k dispozici např. pro Kanadu, Spojené království a Švýcarsko (viz seznam na https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

 

Vaše práva

XVI. Koho můžete kontaktovat?
V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit (viz bod I). Můžete nás kontaktovat e-mailem: kontakt@waterdrop.com.

 

XVII. Právo na odvolání v případě zpracování na základě souhlasu
Pokud jsou vaše osobní údaje shromažďovány na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (viz bod V) (např. personalizované zprávy), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat bez udání důvodu. To má za následek, že na základě tohoto souhlasu již nemůžeme do budoucna pokračovat ve zpracování údajů. Odvolání vašeho souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Pokud si přejete uplatnit své právo na odvolání souhlasu, stačí zaslat e-mail na adresu privacy@waterdrop.com.

 

XVIII. Právo na námitku
Pokud jsou vaše osobní údaje shromažďovány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (viz bod V), máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace. Pokud vaše námitka směřuje proti přímé reklamě, máte obecné právo vznést námitku; v těchto případech se nevyžaduje uvedení důvodů. Pokud si přejete uplatnit své právo na námitku, stačí zaslat e-mail na adresu privacy@waterdrop.com.

 

XIX. Vaše práva subjektu údajů
Jako subjekt zpracování osobních údajů máte právo,
požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 GDPR. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
požadovat neprodleně opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme, v souladu s čl. 16 GDPR;
podle čl. 17 GDPR požadovat výmaz námi uložených osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, údaje již nepotřebujeme a vy nesouhlasíte s jejich výmazem, protože je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo podle článku 18 GDPR máte také v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR;
v souladu s čl. 20 GDPR získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci a
podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na naše sídlo.
Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu údajů, s výjimkou práva podat stížnost u dozorového úřadu, stačí zaslat e-mail na adresu privacy@waterdrop.com.

 

XX. Ochrana údajů dětí
Naše služby nejsou určeny osobám mladším 14 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 14 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od osob mladších 14 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako na právní základ pro zpracování vašich údajů a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto údajů získat souhlas rodiče.

 

XXI. Aktuálnost a změna těchto zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od září 2023. Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Změny mohou být nezbytné v důsledku dalšího vývoje našich webových stránek, aplikací a nabídek nebo v důsledku změn právních nebo regulačních požadavků.

O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nové verze Zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Aktuální verzi předpisů o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na této stránce. Datum ""poslední aktualizace"" najdete na začátku předpisů o ochraně osobních údajů.

Pokud dojde k významným změnám tohoto nařízení o ochraně osobních údajů, budeme vás o tom informovat e-mailem a/nebo prostřednictvím jasně viditelného oznámení na našich službách, a to ještě předtím, než změna vstoupí v platnost. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám těchto zásad ochrany osobních údajů. Změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.