Naposledy aktualizováno: 16.06.2021

 

Tyto podmínky používání (dále jen "Podmínky") stanoví právní rámec pro používání waterdrop® Hydration aplikace a služeb, které v ní poskytuje společnost waterdrop® Microdrink GmbH se sídlem ve Vídni, zapsaná v rakouském obchodním rejstříku pod číslem FN 449685b (dále jen "waterdrop®").

Uživatelé waterdrop® Hydration aplikace (dále jen "Uživatelé", každý z nich dále jen "Uživatel") by si měli před instalací waterdrop® Hydration aplikace pečlivě přečíst tyto Podmínky. Podmínky tvoří základ uživatelské smlouvy mezi společností waterdrop® a Uživatelem (uzavření smlouvy viz bod 5.2).

 

1. Předmět smlouvy
Společnost waterdrop® provozuje waterdrop® Hydration aplikaci, prostřednictvím které nabízí uživatelům waterdrop® Hydration aplikace různé služby pro zaznamenávání a měření jejich individuálního chování ohledně jejich hydratace ("služby waterdrop®").

Používání waterdrop® Hydration aplikace je povoleno výhradně v souladu s těmito podmínkami. Tyto Podmínky tvoří základ uživatelské smlouvy, která je uzavřena mezi společností waterdrop® a uživatelem (viz bod 5.2 o vzniku smlouvy). Předmětem uživatelské smlouvy je používání waterdrop® Hydration aplikace a služeb, které jsou v jejím rámci Uživateli nabízeny společností waterdrop®.

Kromě těchto Podmínek platí mezi společností waterdrop® a uživatelem další právní ustanovení: Jedná se zejména o ustanovení o ochraně osobních údajů (viz Zásady ochrany osobních údajů), Všeobecné obchodní podmínky při používání internetového obchodu provozovaného společností waterdrop® prostřednictvím webových stránek waterdrop.cz ("internetový obchod waterdrop®"), jakož i provozní a bezpečnostní podmínky týkající se hardwaru.

 

2. Požadavky na používání waterdrop® Hydration aplikace
Obecné podmínky
Podmínkou pro používání waterdrop® Hydration aplikace je, že Uživatel
- je starší 14 let (nebo pokud Uživatel ještě nedosáhl zákonem stanoveného minimálního věku pro uzavírání takových smluv v dané zemi, má souhlas rodičů s používáním waterdrop® Hydration aplikace);
- má plnou způsobilost k právním úkonům; a
- je spotřebitelem a nepoužívá waterdrop® Hydration aplikaci ani služby waterdrop® k obchodním nebo jiným komerčním účelům.

Požadavek na registraci
Aby mohl Uživatel využívat služby poskytované prostřednictvím waterdrop® Hydration aplikace, musí se zaregistrovat poskytnutím určitých základních informací (např. jméno, věk, pohlaví, oblíbená barva).

Pro využívání speciálních funkcí waterdrop® Hydration aplikace (např. sbírání bodů do Klubu waterdrop®) musí být Uživatel rovněž členem Klubu waterdrop® (viz bod 5.3 níže).

 

3. Bezplatné služby a online obchod
Používání waterdrop® Hydration aplikace a služeb waterdrop® je bezplatné, s výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno, že je služba zpoplatněna.

waterdrop® Hydration aplikace rovněž nabízí přímý přístup do internetových obchodů provozovaných na webových stránkách waterdrop.cz (dále jen "internetový obchod waterdrop®"). Používání internetového obchodu waterdrop® se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, Podmínkami používání a Zásadami ochrany osobních údajů.

 

4. Zdravotní poradenství
Veškerá tvrzení, hodnoty a další informace vytvořené nebo zobrazené při používání waterdrop® Hydration aplikace jsou pouze doporučení a nekonkrétní průměrné hodnoty, které se mohou v konkrétním případě odchýlit - a to i výrazně - na základě identity uživatele a konkrétních okolností uživatele.

Každý uživatel je zodpovědný za to, že bude věnovat pozornost signálům svého vlastního těla, individuální pohodě a potřebám. Ty musí mít vždy absolutní přednost před doporučeními uvedenými při používání waterdrop® Hydration aplikace.

Doporučení zobrazená při používání waterdrop® Hydration aplikace vycházejí z doporučení a referenčních hodnot pro spotřebu vody zveřejněných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) (viz EFSA, Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water ze dne 25. 3. 2010, dostupné na https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/1459). waterdrop® se snaží (ale nezaručuje) doporučení průběžně přizpůsobovat aktuálnímu převládajícímu stavu výzkumu.

Nenahrazuje lékařské poradenství / poradenství v oblasti výživy nebo fitness: nabízené služby a informace poskytované v rámci waterdrop® Hydration aplikace nejsou lékařským, výživovým ani fitness poradenstvím a nenahrazují je.

Aby se předešlo pochybnostem, společnost waterdrop® neposkytuje uživateli žádná prohlášení ani záruky ohledně dosažení hydratačních nebo jiných cílů, které uživatel sleduje prostřednictvím waterdrop® Hydration aplikace.

Společnost waterdrop® nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli (zdravotní nebo fyzické) škody nebo poškození, které uživateli vzniknou v důsledku používání waterdrop® Hydration aplikace nebo v souvislosti s ní.

 

5. Proces využití
Pro použití waterdrop® Hydration aplikace musí Uživatel dodržovat následující pokyny:

5.1 Instalace a provoz aplikace
Uživatel si může stáhnout a nainstalovat waterdrop® Hydration aplikaci prostřednictvím tržišť (obchodů) provozovaných poskytovateli třetích stran, jako je například obchod Google Play (poskytovatel třetí strany: Google) nebo App Store (poskytovatel třetí strany: Apple). Upozorňujeme, že Uživatel může být rovněž nucen dodržovat podmínky nebo pokyny příslušného poskytovatele, který je třetí stranou. waterdrop® Hydration aplikaci lze nainstalovat a provozovat na mobilních telefonech (s operačním systémem Android a iOS), tabletech a dalších mobilních zařízeních. waterdrop® Hydration aplikace funguje správně pouze s aktuálními operačními systémy. V ideálním případě by měla být vždy nainstalována aktuální verze operačního systému.

5.2 Souhlas s podmínkami
Po dokončení instalačního procesu musí Uživatel prohlásit, že souhlasí s těmito Podmínkami. Tím je uzavřena uživatelská smlouva mezi společností waterdrop® a Uživatelem.

5.3 Registrace
Aby mohl Uživatel používat waterdrop® Hydration aplikaci, musí se jednou zaregistrovat a poskytnout o sobě určité základní informace (např. jméno, věk, pohlaví, oblíbenou barvu). Uživatel se pak může kdykoli znovu přihlásit prostřednictvím waterdrop® Hydration aplikace. Uživatelé mají také možnost přihlásit se pomocí svého účtu ve waterdrop® Klubu a využívat tak další funkce aplikace waterdrop® Hydration App. Klubový účet waterdrop® je kombinace e-mailové adresy a hesla, kterou Uživatel používá na webových stránkách waterdrop®. Pokud Uživatel ještě nemá účet ve waterdrop® Klubu, může si jej založit přímo prostřednictvím waterdrop® Hydration aplikace nebo na webových stránkách.

5.4 Poznámky k optimálnímu používání aplikace
Uživatel používá waterdrop® Hydration aplikaci a služby waterdrop® Klubu na vlastní nebezpečí. Vždy je třeba dodržovat zdravotní doporučení uvedená v bodě 4. Aby bylo možné optimalizovat používání aplikace a dosáhnout smysluplných výsledků, musí Uživatel poskytnout přesné, aktuální a úplné informace o sobě a svých pitných návycích. Doporučení jsou generována waterdrop® Hydration aplikací na základě informací poskytnutých Uživatelem.

5.5 Odinstalování waterdrop® Hydration aplikace
Odinstalováním waterdrop® Hydration aplikace Uživatel nenávratně ztratí veškerý obsah uložený nebo zadaný ve waterdrop® Hydration aplikaci. Odinstalací waterdrop® Hydration aplikace nedojde ke smazání účtu waterdrop®.

 

6. Bezpečnostní opatření
Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti hesla, které si nastaví pro vstup do waterdrop® Hydration aplikace nebo waterdrop® účtu.

Uživatel je odpovědný za všechny činnosti, které se v souvislosti s waterdrop® Hydration aplikací odehrávají na jeho mobilním zařízení. Společnost waterdrop® se snaží (ale nezaručuje) přijmout přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu uživatelů před neoprávněným přístupem.

Uživatel je povinen neprodleně informovat společnost waterdrop® o jakémkoli neoprávněném použití nebo jiném porušení bezpečnosti.

 

7. Odpovědnost za obsah vytvářený uživateli
Uživatel je odpovědný za všechny informace, data, texty, software, zprávy, příspěvky, značky a další materiály, které zpřístupní při používání waterdrop® Hydration aplikace ("obsah").

Společnost waterdrop® může podle vlastního uvážení obsah ve waterdrop® Hydration aplikaci prověřovat, monitorovat, skrývat, odmítat nebo mazat, případně mazat obsah, který porušuje Podmínky smlouvy nebo je jinak nevhodný.

Společnost waterdrop® za žádných okolností nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, mimo jiné včetně chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo z něj, ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku používání jakéhokoli obsahu zobrazeného prostřednictvím waterdrop® Hydration aplikace.

Na obsah se nevztahují žádné jiné povinnosti důvěry ze strany společnosti waterdrop® než ty, které jsou uvedeny v ustanoveních o ochraně údajů, a společnost waterdrop® neodpovídá za jakékoli použití nebo zveřejnění jakéhokoli obsahu poskytnutého Uživatelem.

 

8. Práva na užívání a chráněný obsah
waterdrop® Hydration aplikace je určena výhradně pro osobní užití Uživatelem, nikoliv pro obchodní nebo komerční účely.

waterdrop® Hydration aplikace, software používaný v souvislosti s waterdrop® Hydration aplikací a veškeré služby a obsah poskytovaný v souvislosti s aplikací, včetně designu aplikace, veškerého textu, grafiky, počítačových programů a dalších zpřístupněných děl (dále společně jen "chráněný obsah") jsou chráněny autorským právem nebo jinými zákony o duševním vlastnictví.

Reprodukce, distribuce, zpřístupnění, zpracování a jakékoli jiné stávající nebo budoucí úkony použití a/nebo využití chráněného obsahu vyhrazené autorovi jsou povoleny pouze s výslovným souhlasem oprávněné strany. Uživatel nezískává k chráněnému obsahu žádná práva.

V rozsahu nezbytném pro smluvní používání waterdrop® Hydration aplikace poskytuje společnost waterdrop® Uživateli osobní, odvolatelné, nepřenosné, nesublicencovatelné a nevýhradní právo na používání waterdrop® Hydration aplikace. Aby se předešlo pochybnostem, Uživatel není oprávněn obsah waterdrop® Hydration aplikace šířit ani veřejně zpřístupňovat. Právo na užívání zaniká ukončením uživatelské smlouvy (viz bod 11).

 

9. Odpovědnost
Veškeré informace poskytnuté společností waterdrop® ve waterdrop® Hydration aplikaci jsou pečlivě vybrané a považované za spolehlivé. Přesto společnost waterdrop® nenese žádnou odpovědnost za jejich přesnost, úplnost a/nebo aktuálnost (s výjimkou případů úmyslné a hrubé nedbalosti).

Společnost waterdrop® neodpovídá (s výjimkou případů úmyslné a hrubé nedbalosti) za škody (včetně následných škod nebo ušlého zisku) vzniklé v důsledku waterdrop® Hydration aplikace nebo v souvislosti s ní nebo informacemi či službami v ní nabízenými, ani za poruchy online systému, včetně nesprávného přenosu dat, nebo za dočasnou či trvalou nedostupnost přístupu.

 

10. Změny a doplňky
Společnost waterdrop® si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli měnit, doplňovat a/nebo upravovat. Uživatel o tom bude včas a vhodnou formou informován.

 

11. Doba trvání
Podmínky dohodnuté mezi Uživatelem a společností waterdrop® platí - s přihlédnutím k bodu 10 ("Změny a doplňky") - až do ukončení uživatelské smlouvy.

 

12. Ukončení smlouvy, právo zablokování a odmítnutí plnění

12.1 Ukončení uživatelské smlouvy
Uživatel má právo vypovědět uživatelskou smlouvu kdykoli a bez udání důvodu. Uživatelská smlouva je automaticky ukončena vymazáním nebo deaktivací waterdrop® Hydration aplikace z mobilního zařízení (chytrého telefonu).

Společnost waterdrop® je rovněž oprávněna vypovědět uživatelskou smlouvu bez udání důvodu s okamžitou platností, a to písemným oznámením uživateli.

12.2 Právo na zablokování, odmítnutí plnění
Pokud má společnost waterdrop® důvodné podezření, že Uživatel při používání waterdrop® Hydration aplikace nebo jiné služby nabízené společností waterdrop® porušuje tyto Podmínky nebo jiné podmínky, na nichž je založen vztah poskytování služeb, má společnost waterdrop® právo okamžitě a bez předchozího upozornění zablokovat nebo zrušit dotyčného Uživatele a s ním spojený účet waterdrop® a odmítnout současné nebo budoucí využívání služeb nabízených společností waterdrop®. Tímto je rovněž považována smlouva s Uživatelem za ukončenou.

12.3 Vymazání Uživatelských údajů
Vymazáním waterdrop® Hydration aplikace z mobilního zařízení Uživatel nenávratně ztrácí veškerý obsah a služby, které ve waterdrop® Hydration aplikaci zveřejnil.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Ustanovení o oddělitelnosti
Pokud některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá to vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno platným nebo vymahatelným ustanovením, které se neplatnému nebo nevymahatelnému ustanovení ekonomicky nejvíce blíží.

13.2 Rozhodné právo
Mezi stranami se použije výhradně rakouské právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

13.3 Soudní příslušnost
Pro všechny spory vzniklé z těchto Podmínek a v souvislosti s nimi se sjednává výlučná příslušnost příslušného soudu ve Wien Innere Stadt, nestanoví-li kogentní ustanovení jinak.

13.4 Možnost uložení a nahlížení do textu smlouvy
Tyto Podmínky si může Uživatel kdykoli prohlédnout na adrese en.waterdrop.com/terms-conditions-app.